pt. Lip 17th, 2020

Szkolenia BHP i szkolenia doskonalące

Wskazówki dotyczące specyfiki szkoleń BHP oraz szkoleń doskonalących. O czym warto pamietać jeżeli chodzi o szkolenia BHP, na co zwrócić uwagę przy wyborze szkoleń doskonalących. Zapraszamy!

Organizacja szkoleń BHP w firmie

Edukacja i szkolenia są ważnymi narzędziami informowania pracowników i menedżerów o zagrożeniach w miejscu pracy, dzięki czemu mogą oni pracować bezpieczniej i być bardziej produktywni. Inną rolą edukacji i szkoleń jest zapewnienie pracownikom i menedżerom lepszego zrozumienia samego programu bezpieczeństwa, aby mogli przyczynić się do jego rozwoju i realizacji.

Co dają szkolenia BHP?
Edukacja i szkolenia zapewniają pracodawcom, menedżerom, przełożonym i pracownikom wiedzę oraz umiejętności potrzebne do bezpiecznego wykonywania pracy i unikania tworzenia zagrożeń, które mogłyby narazić ich oraz osoby w ich otoczeniu na utratę zdrowia, a w najgorszych wypadkach nawet życia. Szkolenia zapewniają także świadomość i zrozumienie zagrożeń w miejscu pracy oraz sposobów ich identyfikowania, raportowania i kontrolowania. Specjalistyczne szkolenia okazują się niezbędne, gdy praca na danym stanowisku wiąże się z wyjątkowymi zagrożeniami. Mogą być potrzebne również dodatkowe szkolenia w zależności od ról przypisanych pracodawcom lub poszczególnym kierownikom, przełożonym i pracownikom. Na przykład pracodawcy, menedżerowie i przełożeni mogą wymagać specjalnego szkolenia, aby zapewnić im możliwość pełnienia funkcji w zakresie służby bezpieczeństwa.

Działanie 1: szkolenie pracowników
Pracownicy muszą znać strukturę, plany i procedury programu bezpieczeństwa. Posiadanie tej wiedzy gwarantuje, że każdy może w pełni uczestniczyć w opracowywaniu, wdrażaniu i ulepszaniu programu. Jak to osiągnąć? Zapewnić szkolenie w zakresie: polityki, celów i procedur BHP oraz funkcji programów bezpieczeństwa. Wszyscy powinni wiedzieć, z kim należy się kontaktować z pytaniami lub wątpliwościami dotyczącymi BHP, jak zgłaszać zagrożenia, urazy czy wypadki, co robić w nagłych wypadkach. Pracownicy powinni również znać obowiązki pracodawcy wynikające z przepisów BHP oraz prawa pracownicze w tym zakresie. Należy dostarczyć im informacji na temat zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy oraz kontroli tych zagrożeń.

Działanie 2: Szkolenie pracodawców, menedżerów i przełożonych
Pracodawcy, menedżerowie i przełożeni są odpowiedzialni za bezpieczeństwo pracowników, ale czasami mają niewielkie przeszkolenie w tym zakresie. Mogą jednak korzystać ze specjalnych szkoleń, które pozwalają im na wypełnianie swoich funkcji. Należy wzmocnić ich wiedzę na temat ich obowiązków wynikających z przepisów i rozporządzeń dotyczących BHP oraz gwarantowanych w nich praw pracowników. Niezbędne jest szkolenie w zakresie procedur reagowania na zgłoszenia pracowników dotyczące urazów, chorób oraz różnego rodzaju incydentów. Pracodawcy, menedżerowie i przełożeni powinni poznać podstawowe pojęcia i techniki rozpoznawania zagrożeń i metody ich kontrolowania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.